Grote december tentoonstellingen Mariapark

Van zondag 2 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 viert het Mariapark “Wèntjerdruim” op haar eigen manier met een tweetal tentoonstellingen,
De expositie “verbeelding” door 8 kunstenaars van KC61

Jos Solberg aan het woord over deze expositie:
De kunstenaars laten zien hoe ze hun verworven technieken benutten om tot een kunstzinnig resultaat te komen en dit te 'verbeelden' in een individuele vormtaal. Kunst is de we- reld van de verbeelding bij uitstek. De kunst richt zich op het onderzoeken van subjectieve ervaringen. Een kunstwerk is de uitkomst van dit onderzoek en een experimenteel voorstel om de wereld anders te bekijken. Bij kunst gaat het erom hoe we ons verhouden tot het bestaan zoals ons dat door kunstenaars wordt voorgehouden.
De schilders Leo Kornips en Jos Solberg tonen kleurrijke, maar ook verstilde werken in acryl op canvas. Coby Langen maakt boeiende stofcollages die een eigen verhaal vertel- len. Keramiste Jeanne van Hest verlegt met haar creaties de grenzen van het werken met klei en ook Lei Hannen zoekt naar nieuwe en onbekende keramische vormen. Edith Ter- gau verbeeldt in haar keramisch werk verstilde momenten van groei en vergankelijkheid. Keramiste Ankie Vrolings ver- rast met een eigenzinnige vormtaal en Evelien Wink toont wonderbaarlijke, uitgesproken objecten.
Openingstijden dagelijks de maandagen, 1e Kerstdag en nieuwjaarsdag, van 11.00 uur tot 17.00 uur.
VRIJ ENTREE
Gesloten maandagen, 1e Kerstdag en 1 januari 2019